Bảng giá hosting

76DIGI lựa chọn dịch vụ lưu trữ có sự ổn định cao cho khách hàng, tiết kiệm chi phí, công nghệ mới và bảo mật tuyệt đối.
H0
41.000đ
/tháng
Dung lượng: 512MB
Băng thông: 10GB
Addon Domain: 1
Database: 3
Subdomain: 3
Tài khoản email: 10
Tài khoản FTP: 3
Backup dữ liệu hàng ngày
Đăng ký
H1
67.000đ
/tháng
Dung lượng: 1GB
Băng thông: 20GB
Addon Domain: 2
Database: 4
Subdomain: 5
Tài khoản email: 20
Tài khoản FTP: 4
Backup dữ liệu hàng ngày
Đăng ký
H2
120.000đ
/tháng
Dung lượng: 2GB
Băng thông: Không giới hạn
Addon Domain: 3
Database: 5
Subdomain: 7
Tài khoản email: 30
Tài khoản FTP: 5
Backup dữ liệu hàng ngày
Đăng ký
H3
158.000đ
/tháng
Dung lượng: 3GB
Băng thông: Không giới hạn
Addon Domain: 5
Database: Không giới hạn
Subdomain: Không giới hạn
Tài khoản email: Không giới hạn
Tài khoản FTP: Không giới hạn
Backup dữ liệu hàng ngày
Đăng ký
H4
201.000đ
/tháng
Dung lượng: 5GB
Băng thông: Không giới hạn
Addon Domain: 7
Database: Không giới hạn
Subdomain: Không giới hạn
Tài khoản email: Không giới hạn
Tài khoản FTP: Không giới hạn
Backup dữ liệu hàng ngày
Đăng ký
Hosting cho doanh nghiệp
H5
257.000đ
/tháng
Dung lượng: 7GB
Băng thông: Không giới hạn
Addon Domain: 10
Database: Không giới hạn
Subdomain: Không giới hạn
Tài khoản email: Không giới hạn
Tài khoản FTP: Không giới hạn
Backup dữ liệu hàng ngày
Đăng ký
H6
330.000đ
/tháng
Dung lượng: 10GB
Băng thông: Không giới hạn
Addon Domain: 15
Database: Không giới hạn
Subdomain: Không giới hạn
Tài khoản email: Không giới hạn
Tài khoản FTP: Không giới hạn
Backup dữ liệu hàng ngày
Đăng ký
H7
425.000đ
/tháng
Dung lượng: 15GB
Băng thông: Không giới hạn
Addon Domain: 20
Database: Không giới hạn
Subdomain: Không giới hạn
Tài khoản email: Không giới hạn
Tài khoản FTP: Không giới hạn
Backup dữ liệu hàng ngày
Đăng ký

Bạn có những yêu cầu khác?

Liên hệ ngay với chúng tôi và nhận được tư vấn cụ thể cho dự án của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt nhất có thể.
Liên hệ ngay