Thông tin website:

  • Ngành nghề: Bất động sản
  • Khách hàng: Công ty
  • Ngôn ngữ lập trình: WordPress

Mô tả:

Website truyền tải đến cho khách hàng những thông tin về thương hiệu của công ty và các dự án bất động sản công ty phân phối.

Ngân sách xây dựng:

11,000,000 VNĐ

Trải nghiệm và tư vấn:

Xem thử: https://76digi.com/taste/hplandvietnam

Vui lòng đăng ký theo form bên dưới để được tư vấn thiết kế website theo mẫu này. 76DIGI sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất.