Nếu quý khách sử dụng dịch vụ tại 76DIGI và yêu cầu xuất hóa đơn, vui lòng nhập thông tin và điền theo biểu mẫu này. Ngay sau khi 76DIGI nhận được yêu cầu và hoàn tất xử lý, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách thông qua email hoặc điện thoại.

Ghi chú nhập thông tin
Thông tin quý khách nhập phải đầy đủ và chính xác. Mục số hóa đơn dịch vụ là dãy số hóa đơn được thể hiện trong hóa đơn để thanh toán, được gửi đến cho quý khách qua email hoặc các phương tiện khác, quý khách vui lòng nhập chính xác để 76DIGI đối chiếu và xuất đúng.